บลจ.กสิกรไทย ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน จาก ก.ล.ต. เป็นรายแรกของไทย โชว์ศักยภาพผู้นำด้าน Digital Wealth Advisor ผ่านแอปฯ K-My Funds​

               นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำการเป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุนผ่านระบบดิจิตอล (Digital Wealth Advisor) อีกครั้ง ด้วยการได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะสามารถให้คำแนะนำผู้ลงทุนในลักษณะของการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการของ ก.ล.ต. ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน มุ่งเน้นการนำเสนอบริการให้คำแนะนำ และวางแผนทางการเงินแก่ประชาชนในวงกว้างโดยสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนที่ต่ำ

               การได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนจาก ก.ล.ต.ในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในปีนี้ ที่มุ่งเน้นต่อยอดความเป็นผู้นำในธุรกิจกองทุนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน รวมถึงช่องทางการให้บริการ และเครื่องมือช่วยการลงทุนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บลจ.กสิกรไทย ประสบความสำเร็จในการพัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์ม และครองการเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจกองทุนรวม ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น K-My Funds ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแง่ของการได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมแบบเฉพาะเจาะจงกับรายบุคคล (Personalize) มากขึ้น และยังสามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วไปได้ทุกระดับ

               ความพิเศษของ K-My Funds ที่แตกต่างจากแอปพลิเคชั่นการซื้อขายกองทุนรวมทั่วไป คือ การเชื่อมโยงผู้ลงทุนให้สามารถเข้าถึงคำแนะนำด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยญชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นการแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันของผู้ลงทุน และแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของกราฟและเส้น Fit Line ที่จะเป็นเส้นชี้วัดถึงผลตอบแทนของพอร์ตลงทุนที่แนะนำ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาแล้วว่าพอดีและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน เปรียบเสมือนโค้ชที่คอยสร้างแนวทางการลงทุน ให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามและปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับใบอนุญาตที่บริษัทได้รับในครั้งนี้

               “K-My Funds ของ บลจ.กสิกรไทย ได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนเป็นรายแรกของประเทศไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ เป็นความสำเร็จจากความพยายามคิดภายใต้ข้อจำกัดมากมายในการดำเนินธุรกิจแนวเดิม ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 มิติ ทั้ง K-FIT Model ที่เป็นโซลูชั่นที่เปรียบเสมือน เป็น Private Fund ให้กับลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่ต้องพะวงว่าจะลงทุนหรือติดตามการลงทุนอย่างไร ในขณะที่แอปพลิเคชั่น ก็เปรียบเสมือน “กระจก” สะท้อนผลการลงทุนและเปรียบเทียบให้รู้ข้อแตกต่างระหว่างทางที่ “ลูกค้าเลือก” และ “KAsset แนะนำ” ซึ่งจะเป็นเสมือนประตูของ KAsset เพื่อออกไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้” นายวศินกล่าว

               สำหรับผู้ที่สนใจแอปพลิเคชั่น K-My Funds ต้องมีการลงทุนในกองทุนของ บลจ.กสิกรไทย โดย K-My Funds จะแสดง “พอร์ตการลงทุนปัจจุบันของลูกค้า” เปรียบเทียบกับ “พอร์ตที่แนะนำ” และจะมีพระเอกอย่างเส้น Fit Line ช่วยไกด์ให้ลงทุนตามพอร์ตที่ตอบโจทย์ ทั้งระดับความเสี่ยงและกระจายสัดส่วนในสินทรัพย์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย หรือถ้าหากอยากจะปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง ก็มีโปรแกรมทดลองจัดพอร์ตก่อนลงทุนจริงพร้อมตัวเลขผลตอบแทนย้อนหลังรายปี สำหรับใช้ตัดสินใจก่อนจะลงทุนจริง หรือถ้านักลงทุนคนไหนอยากลงทุนแบบสำเร็จรูปทีเดียวจบ ให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการลงทุน ก็สามารถลงทุนผ่านกองทุนในกลุ่ม K-FIT ที่มีให้เลือกตั้งแต่ K-FITS, K-FITM. K-FITL และ K-FITXL ได้เช่นเดียวกัน