ก.ล.ต.เปิดโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”

ก.ล.ต.เปิดโครงการ "5 ขั้นมั่นใจลงทุน" ดูแลการลงทุนครบวงจร เพื่ออิสรภาพทางการเงิน

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  กล่าวว่า มูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดทุนบ้านเรามี Market Cap ร้อยละ 115 ของจีดีพีประเทศ ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี แต่ปัจจุบันมีนักลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 3 - 4 ล้านราย เทียบกับประชากรทั้งประเทศ โดยที่ผ่านมาการบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการลงทุนครบวงจรจะจำกัดอยู่เพียงกลุ่มคนที่เป็นผู้มีเงินลงทุนจำนวนสูง (private wealth) เท่านั้น ขณะที่ประชาชนทั่วไปมักประสบปัญหาการลงทุน เนื่องจากได้รับข้อมูลมากมาย แต่ไม่สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายได้ หรือได้รับคำแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นรายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายได้รับค่าตอบแทนการขายสูงหรือต้องการเพิ่มยอดขาย รวมทั้งขาดผู้ติดตามดูแลการลงทุนให้หลังจากที่ได้ลงทุนไปแล้ว จึงทำให้คนทั่วไปไม่สามารถใช้ตลาดทุนเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินได้

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุน เปิดตัวโครงการ  "5ขั้นมั่นใจลงทุน" พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินปัจจุบันมีส่วนสำคัญทำให้การให้บริการดูแลการลงทุนที่ครบวงจรเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำ ประกอบด้วย 1.การสำรวจและทำความเข้าใจลูกค้า 2.การกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน 3.การแนะนำการลงทุนแบบองค์รวม 4.การติดตามและปรับปรุงการลงทุน และ 5.การรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า ทำให้ผู้รับบริการมีความพร้อมในการจัดการการบริหารทรัพย์สินของตนเอง เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงิน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักลงทุนที่มีบัญชีอยู่แล้ว แต่ไม่ค่อยลงทุนให้กลับมาลงทุนมากขึ้น

ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 26 ราย และคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นเป็น 30 รายภายในปีนี้ โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจะสามารถให้บริการออกแบบการลงทุนทั้ง 5 ขั้นตอน ภายใต้ขอบเขตธุรกิจที่ได้รับอนุญาตของตน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ๆ ที่สนใจสามารถยื่นขอรับความเห็นชอบต่อ ก.ล.ต. ได้ โดย ก.ล.ต.จะพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้เผยแพร่รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th และผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มสามารถดูได้ที่ www.5ขั้นมั่นใจลงทุน.com และเฟซบุ๊คเพจ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ก.ล.ต. ที่โทร 1207

- สำนักข่าวไทย