ก.ล.ต. เปิดตัวโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” บริการดูแลการลงทุนครบวงจร เพื่ออิสรภาพทางการเงิน

            ก.ล.ต. เปิดตัวโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนสร้างประสบการณ์ใหม่ของการแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจร ผ่านบริการออกแบบการลงทุน 5 ขั้นตอน มุ่งเป็นตัวช่วยสำคัญให้ประชาชนได้รับการดูแลการลงทุนที่ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว


              นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการลงทุนที่ครบวงจรจะจำกัดอยู่เพียงกลุ่มคนที่มีเงินลงทุนสูง (private wealth) เท่านั้น ในขณะที่ประชาชนทั่วไปมักประสบปัญหาในการลงทุน เนื่องจากได้รับข้อมูลมากมาย แต่ไม่สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีอยู่หลากหลายได้ หรือได้รับคำแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นรายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายได้รับค่าตอบแทนการขายสูงหรือต้องการเพิ่มยอดขาย รวมทั้งขาดผู้ติดตามดูแลการลงทุนให้หลังจากที่ได้ลงทุนไปแล้วจึงทำให้คนทั่วไปไม่สามารถใช้ตลาดทุนเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินได้ โดยในปัจจุบันมีผู้ลงทุนในกองทุนเพียง 3 - 4 ล้านราย

               “โครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน เกิดจากความตั้งใจของ ก.ล.ต. ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนประกอบกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินในปัจจุบัน มีส่วนสำคัญที่ทำให้การให้บริการดูแลการลงทุนที่ครบวงจรเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำ ตั้งแต่ (1) การสำรวจและทำความเข้าใจลูกค้า (2) การกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน (asset allocation) (3) การแนะนำการลงทุนแบบองค์รวม (4) การติดตามและปรับปรุงการลงทุน (5) การรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า จึงทำให้ผู้รับบริการมีความพร้อมในการจัดการบริหารทรัพย์สินของตนเองเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงิน”

               ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. แล้ว 26 ราย และคาดว่าจะมีจำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. รวมทั้งหมด มากกว่า 30 ราย ภายในปีนี้ โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจะสามารถให้บริการออกแบบการลงทุนทั้ง 5 ขั้นตอนได้ ภายใต้ขอบเขตธุรกิจที่ได้รับอนุญาตของตน ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.5ขั้นมั่นใจลงทุน.com และเฟซบุ๊คเพจ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ก.ล.ต. ได้ที่เบอร์ 1207


รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ 26 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ออกแบบการลงทุนได้รับอนุญาตแล้ว ได้แก่

1) กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 7 ราย ได้แก่

               1. บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : KTBST

               2. บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : KS

               3. บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด : DBSV

               4. บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) : TNS

               5. บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) : BLS

               6. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : Phillip

               7. บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด : YUANTA


2) กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 7 ราย ได้แก่

               1. บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTAM*

               2. บลจ. กรุงศรี จำกัด : KSAM*

               3. บลจ. กสิกรไทย จำกัด : KASSET

               4. บลจ. ทหารไทย จำกัด : TMBAM

               5. บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด : SCBAM

               6. บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด : MPAM

               7. บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด : UOBAM*


3) กลุ่มธนาคารพาณิชย์ จำนวน 6 ราย ได้แก่

               1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : BBL

               2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTB*

               3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK

               4. ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ : Citibank*

               5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) : TMB*

               6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) : SCB


4) กลุ่มบริษัทประกันชีวิต จำนวน 2 ราย ได้แก่

               1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

               2. บริษัท เอไอเอ จำกัด


5) กลุ่มฟินเทคสตาร์ทอัพ (4 ราย) ได้แก่

               1. บลน. ฟินโนมีนา จำกัด : Finomena

               2. บลป. เทรเชอริสต์ จำกัด : Treasurist*

               3. บลน. โรโบเวลธ์ จำกัด : Robowealth

               4. บลน. เว็ลธ์ เมจิก จำกัด : WealthMagik

หมายเหตุ : *ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ระหว่างจะทยอยเปิดให้บริการ